This website uses cookies to store your personal settings, to personalize advertisements (by hosting webzdarma.cz) and to analyze visit rate. By using this web you agree with it.
011011101001100001
011111110001
100010
111001000100010101
101111000100
101011
 ¤ Contact ¤ 
 ¤ Options ¤ 
 ¤ Actualization ¤ 
 ¤ Stop potratům ¤ 
Rychlá řešení dlouho bolí
Čekáte-li nečekané dítě
 ¤ HEX Counter ¤ 
3 1 5 d 9
 ¤ Certificate ¤ 
Valid HTML 4.01 Valid CSS Valid RSS 2.0

» Gallery » Photos  011000100010010011 

Pouť Izrael 2011

HINT: Selected photo is automatically enlarged when clicked. Then you can navigate between photos using your mouse or keyboard (arrow keys, PageUp, PageDown or space). You can always cancel this mode clicking outside photo region, clicking cross icon or simply hitting Escape key. Sometimes a photo is not loaded properly due to overloaded server. In this case you can reload this page or press R key to reload current photo.
To bottom | Gallery list | Magnifier Thumbs Grid First photo
izrael001.jpg
Přílet do Tel Avivu - Pesach Sameach
izrael002.jpg
Ain Karem - bazilika Navštívění Panny Marie
izrael003.jpg
Ain Karem - kostel Narození Jana Křtitele
izrael004.jpg
Místo narození Jana Křtitele
izrael005.jpg
Pohled na Betlém
izrael006.jpg
Náš hotel v Betlémě
izrael007.jpg
Ulice Betléma - Škodovka je v Izraeli velmi oblíbená
izrael008.jpg
Betlém - bazilika Narození Páně
izrael009.jpg
Místo narození Ježíše Krista
izrael010.jpg
Jeruzalém - Zlatá brána
izrael011.jpg
Jeruzalém - židovský hřbitov na Olivové hoře
izrael012.jpg
Jeruzalém - Skalní dóm
izrael013.jpg
Jeruzalém - z kostela Dominus Flevit
izrael014.jpg
Ani život květiny nesmí vyhasnout pro vyhaslý život
izrael015.jpg
Jeruzalém - olivová zahrada u kostela Agonie
izrael016.jpg
Betfage - kostel Hosana
izrael017.jpg
Tématická výzdoba
izrael018.jpg
Jeruzalém - kostel Pater Noster
izrael019.jpg
Volvo taxi
izrael020.jpg
Jeruzalém - mezuza u Zdi nářků
izrael021.jpg
Jeruzalém - Zeď nářků
izrael022.jpg
Ti nejortodoxnější
izrael023.jpg
Jeruzalém - ostraha Zdi nářků
izrael024.jpg
Vojandy to mají na dva roky
izrael025.jpg
Ulice Jeruzaléma - židovská čtvrť
izrael026.jpg
Jeruzalém - Aelia Capitolina
izrael027.jpg
Madabská mozaiková mapa
izrael028.jpg
Jeruzalém - kostel Dormitio
izrael029.jpg
Zajímavé poutnické stejnokroje
izrael030.jpg
Betlém - bezpečnost nadevše
izrael031.jpg
Betlém - jedno ze sídel Jasira Arafata
izrael032.jpg
Betlém - pole pastýřů
izrael033.jpg
Betlém - pole pastýřů
izrael034.jpg
Sbírejte body s naší čerpací stanicí
izrael035.jpg
Betlém - kostel sv. Kateřiny Sienské
izrael036.jpg
Betlém - jeskyně sv. Jeronýma
izrael037.jpg
Díky sv. Jeronýmovi máme Vulgátu
izrael038.jpg
Betlém - před bazilikou narození Páně
izrael039.jpg
Betánie - zde býval dům Marie, Marty a Lazara
izrael040.jpg
Pouštní život beduínů
izrael041.jpg
Poušť na úrovni moře
izrael042.jpg
Kumrán - místo nalezení prvních svitků
izrael043.jpg
V pozadí Mrtvé moře
izrael044.jpg
Hadí stezka vedoucí do pevnosti Masada
izrael045.jpg
Ein Gedi u Mrtvého moře
izrael046.jpg
Mrtvé moře
izrael047.jpg
Jericho - nejstaší město na světě s kontinuálním osídlením
izrael048.jpg
Izraelská obranná zeď okolo Palestiny
izrael049.jpg
Jeruzalém - Golgota
izrael050.jpg
Jeruzalém - bazilika Božího hrobu
izrael051.jpg
Jeruzalém - kostelík Božího hrobu
izrael052.jpg
Jeruzalém - křížová cesta
izrael053.jpg
Jeruzalém - Antoniova pevnost
izrael054.jpg
Jeruzalém - pravoslavný kostel Hrobu Panny Marie
izrael055.jpg
Jeruzalém - kostel Zatčení Páně
izrael056.jpg
Jeruzalém - menora před Kenesetem
izrael057.jpg
Panorama Jeruzaléma
izrael058.jpg
V Izraeli si není jistá ani holubice míru
izrael059.jpg
Nedělní mše svatá na hoře Tábor
izrael060.jpg
Bazilika Proměnění Páně na hoře Tábor
izrael061.jpg
Kána Galilejská
izrael062.jpg
Nazaret - bazilika Zvěstování Páně
izrael063.jpg
Nazaret - nepřátelství muslimů
izrael064.jpg
Noční Tiberias
izrael065.jpg
Mezuza v hotelu
izrael066.jpg
Bazilika na hoře Blahoslavenství
izrael067.jpg
Genezaretské jezero
izrael068.jpg
Tabgha - kostel Rozmnožení chlebů a ryb
izrael069.jpg
Tabgha - kostel primátu sv. Petra
izrael070.jpg
Tabgha - zde Ježíš zkoušel Petrovu lásku
izrael071.jpg
Kafarnaum - dům sv. Petra
izrael072.jpg
Jardenit - řeka Jordán
izrael073.jpg
V Haifě jsem bydlel v hotelu Dan Carmel
izrael074.jpg
Haifa - Bábova svatyně - centrum víry Bahá'í
izrael075.jpg
Haifa - v pozadí obilné silo Dagon
izrael076.jpg
Haifa - přístaviště a Sail Tower
izrael077.jpg
Haifa - přístaviště v noci
izrael078.jpg
Haifa - kostel Stella Maris - jeskyně proroka Eliáše
Back to top | Gallery list | Magnifier Thumbs Grid First photo
 ¤ TOP ¤ 
 ¤ Searching ¤ 
 ¤ Biblenet ¤ 
Verse:
Back to top
Copyright © 2004-2021 Tomáš Vala
Optimized for Firefox
Website map | Mobile version | A+ A A-