Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Přísloví XXI - difficulty 3.9 (former difficulty 2)
Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu teploty.
Show/hide solution:
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910