Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Přísloví I - difficulty 3.0 (former difficulty 3)
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
Show/hide solution:
Tichá voda břehy mele.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910