Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Přísloví V - difficulty 4.4 (former difficulty 2)
Subjekt A, jenž vyvýjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch země a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle končící.
Show/hide solution:
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910