Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Přísloví XX - difficulty 3.8 (former difficulty 3)
Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců sdílejících s ním stejný časoprostor do říše našeho Stvořitele.
Show/hide solution:
Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč vejde do Božího království.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910