Wallis  » Galerie » Logické hádanky

Přísloví XXIII - obtížnost 4.0 (původní obtížnost 6)
Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou sousravou hrubě nepříznivě hodnoceny.
Ukázat/skrýt řešení:
Ryba i host třetí den smrdí.
Diskuze | Zpět
Obtížnost:12345678910