Wallis  » גלריה » חידות לוגיות

Střední body - difficulty 6.0 (former difficulty 6)
Mějme v 2D rovině N černých bodů (N>=2). Pro každou dvojici černých bodů P a Q nakreslete v rovině červeně střední bod úsečky PQ.
Dokažte, že takto vytvoříte alespoň 2N-3 různých červených bodů. Zároveň pro každé N vytvořte takové rozmístění N černých bodů, aby vzniklo právě 2N-3 různých červených bodů.
Add solution | Discussion | Back
HINT: I'll be glad if you send me your solutions to unsolved puzzles. Don't forgot to mention a puzzle's name and a short description how you solved the puzzle.