Wallis  » Galerie » Logické hádanky

Velbloudi (Indie) - obtížnost 4.1 (původní obtížnost 4)
Čtvrtina stáda velbloudů se pase ve křoví, 15 jich je na břehu řeky a zbytek, tj. dvojnásobek druhé odmocniny z celkového počtu velbloudů, je na úpatí pahorku.
Kolik velbloudů je ve stádu?
Ukázat/skrýt řešení:
36 velbloudů

1/4 * x + 15 + 2 * odm(x) = x
Diskuze | Zpět
Obtížnost:12345678910