This website uses cookies to store your personal settings, to personalize advertisements (by hosting webzdarma.cz) and to analyze visit rate. By using this web you agree with it.
101011000010010000
000111101010
010111
110011001100100000
101101110011
101001
 ¤ Contact ¤ 
 ¤ Options ¤ 
 ¤ Actualization ¤ 
 ¤ Stop potratům ¤ 
Rychlá řešení dlouho bolí
Čekáte-li nečekané dítě
 ¤ HEX Counter ¤ 
3 5 6 e 8
 ¤ Certificate ¤ 
Valid HTML 4.01 Valid CSS Valid RSS 2.0

» Christianity » Prayers  001100001011111010 

Modlitba před připojením se k internetu

Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Prosíme Tě dej, abychom, na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli naše ruce a oči k tomu, co je milé Tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.

Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen

Modlitba za politiky a za volby

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti. Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti. Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy. Ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti. Ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen

Modlitba ženy v požehnaném stavu

Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě štastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a utrpení Tvého Syna.

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na naše dítě. Amen

Modlitba v přípravě na manželství

Bože, Ty jsi láska. Podle svých plánů a myšlenek jsi založil manželství a pozvedl je mezi svátosti. Zkoumal jsem sám sebe a věřím, že mě voláš k manželství. Daruj mně a [jméno partnera(ky)] milost, abychom se na ně připravili s posvátnou vážností. Žehnej nám v době našich zásnub, osvěcuj nás a posiluj, abychom se připravili také na povinnosti, které s sebou manželství přináší. Pomáhej nám k jasnému poznání, pevnému rozhodnutí a zásadním postojům podle Tvé vůle, bez nichž bychom ve svém manželství neobstáli. Ty vidíš, co je skryté a znáš naše úmysly. Dej nám milosti potřebné pro šťastný a požehnaný svazek.

Amen

Modlitba Svatého otce Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi a na zemi, Otče, který jsi láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze Tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují.

Učiň, aby Tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě.

Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce.

Učiň, aby láska posílená milostí manželství byla silnější než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně na prímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků.

Amen

 ¤ TOP ¤ 
 ¤ Searching ¤ 
 ¤ Biblenet ¤ 
Verse:
Back to top
Copyright © 2004-2023 Tomáš Vala
Optimized for Firefox
Website map | Mobile version | A+ A A-