Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 15
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..10 | 11..15

ŘH: Na tržnici, manuela, 2005-12-27 02:45:29 Reply
myslím, že mnich tam měl 6 vajec.
ŘH: Na tržnici, Mingan, 2005-10-20 21:38:40 Reply
Těžko bude prodávat půl vejce. I kdybychom příklad řešili s tímto nesmyslem, tak vyjde počáteční počet vajec -9 :-D
ŘH: Na tržnici, Tharin, 2005-07-30 01:17:03 Reply
7 prvni 3.5+0.5 druhy 1.5+0.5 a treti 0.5+0.5
ŘH: Na tržnici, Florimel, 2005-07-26 18:36:48 Reply
Mnich přišel na trh se 7mi vejci.První koupil 3,5 a pul,tudíž 4,zbyly tři,druhý 1,5 a pul,takže 2,zbylo 1, a třetí pul vejce a pul dostal na vrch,to znamená že koupil poslední vejce.Vždy si totiž museli koupit vejce tak aby jim vyšly do celku,protože pul vejce si odnesete asi těžko:)
ŘH: Na tržnici, Michaela, 2005-05-06 21:39:12 Reply
Měl 11 vajec. První koupil 5,5(polovina) a půl vejce (dohromady 6), zbývá pět vajec. Druhý koupil 2,5 (polovina) a půl vejce (dohromady 3), zbývají 2. Poslední koupil 1,5 vejce a půl vejce(dohromady 2) a zbývá 0.
1..10 | 11..15
Add message to thread
Total: 15
Messages per page: