Wallis  » דף עיקרי » תגובות

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 9
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..9

SOL: Itchiho zlaťáky, Honza , 2022-06-17 13:24:10 Reply
959, číslo o 1 vyšší musí být delitelné 3,5,2
SOL: Itchiho zlaťáky, Brofist, 2017-03-02 13:34:57 Reply
spravna odpoved je 119
119 / 6 = 19 zv.5
119 / 5 = 23 zv.4
119 / 4 = 29 zv.3
119 / 3 = 39 zv.2
119 / 2 = 59 zv.1
SOL: Itchiho zlaťáky, AMOS, 2012-07-20 18:11:57 Reply
119
SOL: Itchiho zlaťáky, šimon, 2010-12-15 21:21:49 Reply
Vysypal na stůl 119 mincí.

Nejmenší společný násobek čísel 1,2,3,4,
5,6 je 60. Protože vždycky musí zbýt o jeden méně, než chceme, tak jich musí být 59. Jenže 59 se nedá dělit sedmi, a tak si musíme najít další násobek čísla 60, což je 120. O jeden méně je 119. A to se dělit sedmi dá. Takže musel na stůl vysypat 119 mincí.
ŘH: Itchiho zlaťáky, gabka, 2008-04-18 18:27:59 Reply
Ahoj, Itchi měl na stole 119 zlaťáků. Musí to být číslo dělitelné 7, liché číslo, na konci musí být číslovka 4 nebo 9 (aby po odečtení 4 mohlo být číslo dělitelné pěti) atd...
ŘH: Itchiho zlaťáky, Honza, 2007-03-30 15:19:38 Reply
Zlaťáků bude 141659.
Počítal jsem to tak, že jsem si nejdříve zjistil, že 59 odpovídá daným zbytkům a potom jsem to násobil sedmi.
59*7*7*7*7 je hledané číslo.
ŘH: Itchiho zlaťáky, derewi, 2006-09-29 20:53:10 Reply
7
ŘH: Itchiho zlaťáky, voda, 2006-05-02 16:38:43 Reply
119 + 420n
ŘH: Itchiho zlaťáky, neyki, 2005-08-02 21:54:14 Reply
119
1..9
Add message to thread
Total: 9
Messages per page: