Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 6
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..6

Všechno předchozí uvedené je špatně, Ivoš, 2015-03-08 09:59:49 Reply
a) ?Nedáte mi fotografii ani mě nepolíbíte? ? špatně: když ho políbí, výrok je nepravdivý a fotku mu nesmí dát. Když mu fotku dá, nesmí ho políbit, aby výrok zůstal pravdivý.
b) ?Pokud mi nedáte polibek, dáte mi svou fotku.? ? špatně: Dá-li mu fotku, je výrok pravdivý, ať už ho políbí, nebo ne, rozhodně nemusí.
c) ?Za chvíli mi dáte polibek a svou fotografii. :-)? ? špatně: nic mu nedá, výrok je nepravdivý, tak mu fotku nedá.
Správně: ?Nedáte mi fotografii nebo mě políbíte.? Kdyby mu nedala fotografii, je tvrzení pravdivé. Fotografii mu tedy musí dát. Tím je nepravdivá první část tvrzení a proto musí být pravdivá část druhá. Proto ho musí políbit.
ŘH: Vychytralý milovník, Charlie, 2006-05-24 13:11:56 Reply
"Nedáte mi fotografii a nedáte mi ani polibek."
Tím pádem musí být jeho výrok vždy nepravidvý a ona mu fotografii proto nemůže dát a aby byl opravdu nepravdivý, tak mu musí dát polibek.
ŘH: Vychytralý milovník, Adam Růžička, 2005-06-08 22:00:17 Reply
ne sorry to je blbě má to bejt pokud mi nedáte polibek dáte mi svou fotku
ŘH: Vychytralý milovník, Adam Růžička, 2005-06-08 21:51:20 Reply
Za chvíli mi dáte polibek a svou fotografii. :-)
ŘH: Vychytralý milovník, FiGi, 2005-02-21 21:26:39 Reply
terbe jestli je zena
ŘH: Vychytralý milovník, Blaf /blaf.wz.cz/, 2005-02-16 15:59:36 Reply
Nedáte mi ani fotku, ani polibek.
1..6
Add message to thread
Total: 6
Messages per page: