Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 6
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..6

ŘH: Chudý rolník, bubák, 2007-01-11 17:34:19 Reply
Rozříznu dole pytel a hrách nasypu do pytle kupujícího. Čočka zůstane nahoře v zavázené části.
ŘH: Chudý rolník, Sw0rD, 2005-08-02 21:05:29 Reply
Přesypou čočku do drahého pytle a zavážou ho. Pytel otočí naruby a do vzniklé kapsy nasypou hrách. Potom uzel rozvážou a přesypou čočku zpátky.
ŘH: Chudý rolník, neyki, 2005-08-01 22:39:11 Reply
Jo vlastně bez pomůcek co? Tak to beru zpět.
ŘH: Chudý rolník, neyki, 2005-08-01 22:36:52 Reply
Co třeba zavázat pytel i na té druhé straně, obrátit a rozříznout naspod(teda ted už nahoře). Pak to bude uplně obráceně. Čočka bude vespod a hrách se může vklidu přesypat do kupcova pytle.
ŘH: Chudý rolník, figi, 2005-02-07 20:21:24 Reply
rozerve pytel pod hrachem
ŘH: Chudý rolník, Václav, 2005-01-27 13:34:40 Reply
Rozváže uzel oddělující čočku od hrachu,
vše promíchá a pak bude pytel tak dlouho protřepávat otvorem směrem nahoru
než všechna drobnější čočka propadá do
spodní části pytle a větší hrách se dostane do horní části.
1..6
Add message to thread
Total: 6
Messages per page: