Zadání

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Obě Nižší Vyšší Obě Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší
Nižší Vyšší Nižší Vyšší
Obě Vyšší Nižší Nižší Nižší Vyšší Nižší Nižší
Vyšší Vyšší Obě Nižší Obě
Nižší Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Obě Vyšší
Vyšší Nižší Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší
Obě Nižší Nižší Vyšší
Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší Vyšší Nižší Obě
Obě Vyšší Vyšší Nižší Vyšší Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší

Řešení

1. patro
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší
Vyšší Vyšší Vyšší
2. patro
Obě Nižší Vyšší Obě Vyšší Nižší Obě
Nižší Nižší
Nižší Vyšší Nižší Vyšší
Obě Vyšší Nižší Nižší Nižší Vyšší Nižší Nižší
Vyšší Vyšší Obě Nižší Obě
Nižší Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Obě Vyšší
Vyšší Nižší Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší
Obě Nižší Nižší Vyšší
Nižší Vyšší Vyšší Vyšší Obě Nižší Vyšší Nižší Obě
Obě Vyšší Vyšší Nižší Vyšší Vyšší Nižší
3. patro
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
Nižší Nižší Nižší Nižší Nižší
 
Copyright © 2004 Tomáš Vala