Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Pastýř dobytka (Egypt) - difficulty 2.3 (former difficulty 3)
Pastýře, který hnal 70 býků, se zeptali: "Jak velkou část svého početného stáda býků ženeš?"
Odpověděl: "Ženu dvě třetiny z třetiny dobytka."
Kolik býků bylo v celém stádu?
Show/hide solution:
315 býků

2/3 * 1/3 * x = 70
Discussion | Back
Difficulty:12345678910