Wallis  » Gallery » Logical puzzles

5 pětek - difficulty 4.5 (former difficulty 1)
Doplněním znamének +, -, * nebo / mezi pět pětek (5 5 5 5 5) a libovolným vepsáním závorek vyjádřete čísla 9,15 a 100.
Show/hide solution:
((5+5)*5-5)/5 = 9
5+5+5+5-5 = 15
(5-5/5)*5*5 = 100
Discussion | Back
Difficulty:12345678910