Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Číslice v rovnici - difficulty 4.8 (former difficulty 3)
Doplňte číslice 1 až 9 (každou právě jedenkrát) tak, aby platilo
AB × C = DEF = GH × I
Zadání je symetrické, proto budeme předpokládat A < G.
Najděte všechna řešení.
Show/hide solution:
29*6 = 174 = 58*3
39*4 = 156 = 78*2
Discussion | Back
Difficulty:12345678910