Wallis  » גלריה » חידות לוגיות

Cykloida - difficulty 5.0 (former difficulty 5)
Cyklodia je křivka, kterou opisuje bod na obvodu kruhu, který se kutálí po přímce. Odvoďte vzorec pro délku jednoho oblouku cykloidy a také vzorec pro obsah obrazce pod jedním obloukem cykloidy.
Poznámka: Vyžaduje matematické znalosti.
Poznámka: Výsledné vzorce se dají určitě najít na internetu, ale jde o odvození.
Add solution | Discussion | Back
HINT: I'll be glad if you send me your solutions to unsolved puzzles. Don't forgot to mention a puzzle's name and a short description how you solved the puzzle.