Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Hlasování - difficulty 5.0 (former difficulty 5)
Při hlasováíní vyhrál kandidát A s počtem N+K hlasů oproti kandidátu B s N hlasy. N i K jsou kladná celá čísla. Když jsou hlasy postupně počítány, jaká je pravděpodobnost, že během počítání bude mít v součtu stále převahu kandidát A nad kandidátem B?
Add solution | Discussion | Back
HINT: I'll be glad if you send me your solutions to unsolved puzzles. Don't forgot to mention a puzzle's name and a short description how you solved the puzzle.