Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Hrátky s maticí - difficulty 3.0 (former difficulty 3)
Máte mřížku M×N nějakých reálných čísel. Můžete vždy všechna čísla v v libovolném sloupci nebo řádku vynásobit -1.
Ukažte, že pomocí těchto operací je možné dosáhnout toho, aby součty čísel v jednotlivých sloupcích a řádcích byly všechny nezáporné.
Add solution | Discussion | Back
HINT: I'll be glad if you send me your solutions to unsolved puzzles. Don't forgot to mention a puzzle's name and a short description how you solved the puzzle.