Wallis  » Galerie » Logické hádanky

Pastýř dobytka (Egypt) - obtížnost 2.3 (původní obtížnost 3)
Pastýře, který hnal 70 býků, se zeptali: "Jak velkou část svého početného stáda býků ženeš?"
Odpověděl: "Ženu dvě třetiny z třetiny dobytka."
Kolik býků bylo v celém stádu?
Ukázat/skrýt řešení:
315 býků

2/3 * 1/3 * x = 70
Diskuze | Zpět
Obtížnost:12345678910