Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Pole (Egypt) - difficulty 4.4 (former difficulty 5)
Výměra pole je 100 čtrerečných loktů. Celé pole je rozděleno na dva čtvercové pozemky tak, že se délka strany jednoho pozemku rovná třem čtvrtinám délky strany druhého pozemku.
Jaké jsou rozměry jednotlivých pozemků?
Show/hide solution:
8×8 a 6×6 loktů

x * x + 3/4 * x * 3/4 * x = 100
Discussion | Back
Difficulty:12345678910