Wallis  » גלריה » חידות לוגיות

Přísloví II - difficulty 2.9 (former difficulty 3)
Vzdálenost bodu A (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží k nule.
Show/hide solution:
Jablko nepadá daleko od stromu.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910