Wallis  » Gallery » Logical puzzles

Přísloví XL - difficulty 6.3 (former difficulty 6)
Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy dělící jedince od personifokovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa bezpředmětná.
Show/hide solution:
Pozdě bycha honit.
Discussion | Back
Difficulty:12345678910