Wallis  » Galerie » Logické hádanky

Přísloví XVII - obtížnost 5.8 (původní obtížnost 7)
Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března soustavně, plánovitě a cílevědomě neobrací ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.
Ukázat/skrýt řešení:
Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
Diskuze | Zpět
Obtížnost:12345678910