Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 5
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..5

SOL: Dělení dortu I, Amálie Maryášová, 2014-06-20 15:34:35 Reply
N= 1 člověk
M= 2 lidé
když rlzdělí dort na polovinu, budou mít v obou případech nastejno. :D
řešení, Michal Kovář, 2013-10-19 00:19:26 Reply
m/2 x ((m modulo 2)+1) + n/2 x ((n modulo 2)+1) - 1.
Vysvětlení:
Dort rozkrájí na n stejných kusů. Pak jakoby zapomene, že je dort již nakrájen a znovu ho nakrájí na m kusů. Celý dort se ve skutečnosti rozpadne na různě velké kousky ale právě tak, že z nich lze poskládat buď n anebo m stejně velkých částí. Tomu by odpovídalo m + n řezů. Vzhledem k tomu, že jeden řez může udělat společný, proto na konci odečítám jedničku. No a ty kouzla s modulo dělám protože když bude m nebo n sudé, mohu ušetřit polovinu z těch sudých řezů, protože budu dělat řezy napříč celým dortem.
RE: SOL: Dělení dortu, Tomáš Vala, 2009-06-06 20:58:24 Reply
Krájení podélně se nepřipouští a navíc nedopovídáš na zadanou otázku - jak ho nakrájet co nejméně řezy, aby šel rozdělit pro M i N lidí.
SOL: Dělení dortu, vit, 2009-04-03 11:10:03 Reply
nařízna dort vodorovně (může několikrát) a pak rozřízne dort doklínů.
SOL: Dělení dortu, vit, 2009-04-03 11:09:22 Reply
nařízna dort (může několikrát) a pak rozřízne dort doklínů.
1..5
Add message to thread
Total: 5
Messages per page: