Wallis  » Main » Messages

Add message to thread | Back to puzzle
Total: 3
HINT: If a message belongs to a puzzle you can click to its title to display the puzzle. If you want to add new message to a discussion to the puzzle, please, display its discussion (see a link below the puzzle) and choose Reply to any of messages or choose Add message to thread. If you leave message via Add message (in left Contact menu) message will not belong to any puzzle.
1..3

Blbost, X, 2012-12-11 21:17:02 Reply
Copak někdo řekl, kolik je těch bezdětných? Může jich mít klidně milion...
RE: Rodokmen, Tomáš Vala, 2010-01-14 00:44:42 Reply
Bohužel Vaše úvaha je špatná. Je nutné si uvědomit, že synové 100 potomků mohou mít také 2 syny a ve svém výpočtu je započítáváte vícekrát.
Rodokmen, Standa, 2010-01-13 14:50:46 Reply
Tak nevím kdo počítá blbě, možná já. Ale jestliže 100 potomků má dva syny pak 100+2*100+3=303.
Věvím jednoho potomka a ten má dva syny. To jsou celkem 3 potomci a to se opakuje 100x.
1..3
Add message to thread
Total: 3
Messages per page: